Bloggarkiv

Responsiva tabeller

  Tabeller används flitigt när man exempelvis jobbar med faktarutor. Att använda tabeller i en responsiv webbdesign kan ibland vara knepigt, speciellt om tabellerna har många och breda kolumner. Det kan vara en rejäl utmaning att få en stor tabell som

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Allmänt

Strategin ”desktop first”

Till skillnad från strategin ”mobile first” kan man också tänka tvärtom när man bygger responsiv webbdesign. Man utgår alltså från den breda skärmen och reducerar innehållet allt eftersom skärmbredden blir mindre. Denna strategi är ofta enklare att tänka för de

Märkta med: , , , , ,
Publicerat i Allmänt

Strategin ”mobile first”

När vi bygger webbplatser och i synnerhet responsiva webbplatser så kan vi utgå från två olika perspektiv. Antingen väljer vi strategin ”mobile first” eller ”desktop first”. Den förstnämnda ”mobile first”, innebär att vi utgår från mobilen som standardläge och bygger

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Allmänt